Görkezilen

Gör

Sahypa: 2 / 41

Sebede goş

<br/><b>STALEKS <br/><b> 1 sany (420TMT)<br/> <br/><b>Öndürilen ýeri:</b> UKRAINA <br/><b>Görnüşi:</b>MANIKUR

Sebede goş

<br/><b>STALEKS <br/><b> 1 sany (420TMT)<br/> <br/><b>Öndürilen ýeri:</b> UKRAINA <br/><b>Görnüşi:</b>MANIKUR

Sebede goş

<b>Razmeri:</b> 57*15<br/><b>1 kassa çek uzynlygy:</b> 10 metr (3.4 TMT)<br/><b>1 blok:</b> 14 thermal sticker (47.6 TMT)

Sebede goş

<b>Razmeri:</b> 80-LIK <br/><b>1 kassa çek uzynlygy:</b> 40 metr ( 13.1 TMT)<br/><b>1 blok:</b> 10 thermal sticker (131 TMT)

Sebede goş

<b>Razmeri:</b> 80-LIK <br/><b>1 kassa çek uzynlygy:</b> 50 metr ( 16.2 TMT)<br/><b>1 blok:</b> 10 thermal sticker (162 TMT)

Sebede goş

<b>Razmeri:</b> 57*36<br/><b>1 thermal sticker:</b> 700 çek (29.4 TMT)<br/><b>1 blok:</b> 5 thermal sticker (147 TMT)

Sebede goş

<b>Razmeri:</b> 57*15<br/><b>1 kassa çek uzynlygy:</b> 15 metr (5.27 TMT)<br/><b>1 blok:</b> 14 thermal sticker (73.78 TMT)

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany (238.99 TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>GARA<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b>AGE 4-5

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany ( 685.99TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>AK<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b>M

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany ( 561.99TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>AK<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b>S

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany ( 685.99TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>AK<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b>L

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany ( 285.99TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>GARA<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b>AGE 3-5

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany ( 533.99TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>AK<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b>XL

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany (561.99TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>AK<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b>XL

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 6 sany (1751.94 TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b><br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>GYZYL<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> KALGOTKA <br/><b>Razmeri:</b>

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany (126.99 TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>AK<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b> AGE 4-5

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 1 sany ( 590.99TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/>MIX<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> PIŽAMA <br/><b>Razmeri:</b>L

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 3 sany (105.6TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/> GARA<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> KALGOTKA <br/><b>Razmeri:</b>SIZE 2

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 12 sany (322.56 TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/> AK <b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> ÇORAP <br/><b>Razmeri:</b>

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 3 sany (105.6TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/> GARA<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> KALGOTKA <br/><b>Razmeri:</b>SIZE 3

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 6 sany (495.36TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> Adam reňki<br/> GONUR<b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> KALGOTKA <br/><b>Razmeri:</b>SIZE 4

Sebede goş

<b>1 blok:</b> 6 sany (213.12 TMT)<br/><b> Galyňlygy:</b> <br/><b> Reňki:</b> reňki<br/> GARA <b>Öndürilen ýeri:</b> Turkiýa<br/><b>Kompaniýa:</b> Penti<br/><b>Görnüşi:</b> KALOTKA <br/><b>Razmeri:</b> M